Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2015

Mezinárodní hudební festival F. L Věka

MAS POHODA venkova, z. s.     »»

Město Dobruška     »»

Královéhradecký kraj     »»

Orlický týdeník     »»

Opera plus     »»

Regionální deník     »»

neformální spolek přátel hudby Dobrušská klasika

Ministerstvo kultury ČR     »»

Servisbal Obaly     »»

Východočeská televize V1     »»

Penzion Jelínek     »»

PROVARHANY z.s.     »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova