Světlo v temných časech

Doba, viry, počasí, vztahy, politika- všechno nás drtí a táhne k zemi. Rozhodli jsme se na nic nečekat a využít adventní dobu  pro šíření pozitivní energie, potěšení a povzbuzení ducha. Pro spuštění projektu jsme si vybrali okamžik rozsvícení vánočního stromu v první adventní neděli 29. listopadu v 17 hodin. Do programu jsme se rozhodli začlenit především hudbu a koledy, zdravice známých osobností a reportáže s vánoční tématikou.

Organizaci projektu, on-line koncerty a část hudebního obsahu minulých ročníků festivalu zajistil Spolek F. L.Věka. Město Dobruška urychleně připravilo podmínky pro instalaci velkoformátové obrazovky a technické zázemí u radnice. D-Credit CZ s.r.o. a Honza Dušek operativně zajistil část hudebního programu a režii celého vysílání, které se pravidelně obměňovalo.

Dalším smyslem tohoto projektu byla i podpora Farní charity Dobruška  a jejich Tříkrálové sbírky, která začne 2.ledna 2021.

Děkujeme  sponzorům z řad dobrušských podniků, kteří nám umožnili celý projekt spolufinancovat. Naše  společné snažení můžete sledovat na velkoplošné obrazovce na náměstí, nebo z tepla vašeho domova prostřednictvím facebooku města. 

Děkuji Petru Lžíčařovi, Mirkovi Sixtovi, Honzovi Duškovi a všem organizátorům a účinkujícím, kteří se podíleli na vzniku adventního vysílání.

Společně doufáme, že se nám podařilo vás trochu rozptýlit a pozitivně naladit na vánoční čas a přinést trochu světla do vašich duší.

 

Za kolegy ze Spolku F. L.Věka  Ladislav Horčička