O festivalu

Festival F. L. Věka byl založen v roce 2011 jako Mezinárodní hudební festival F. L. Věka. Do roku 2018 ho pořádala Místní akční skupina POHODA venkova ve spolupráci s neformálním spolkem přátel hudby Dobrušská klasika. Od roku 2019 převzal plně pořadatelství Spolek F. L. Věka.
Za dobu své existence si tento projekt získal mnoho příznivců a stal se nedílnou součástí kulturní nabídky regionu i celých východních Čech. Hudební přehlídka F. L. Věka se vyznačuje špičkovou dramaturgií, za níž od počátku stojí umělecký ředitel festivalu Pavel Svoboda.
Každoročně festival objevuje nové koncertní prostory a rozšiřuje teritorium, v němž nabízí klasickou hudbu té nejvyšší úrovně. Vedle církevních a památkových objektů či domů kultury se jeden z koncertů uskutečnil i v industriálním prostředí firmy Koenig & Bauer Grafitec v Dobrušce, v tovární hale s vynikající akustikou.
Každoročně je udělována Cena festivalu osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o kulturu regionu. Jejími laureáty jsou např. hudební skladatel Luboš Sluka, zakládající ředitel Konzervatoře Pardubice a profesor HAMU doc. Václav Rabas, klavírista a mnohaletý člen České filharmonie Jaroslav Šaroun atd.
Posláním Festivalu F. L. Věka je také představit posluchačům nejlepší reprezentanty nastupující generace umělců, vítěze mezinárodních soutěží. Stačí jmenovat Petra Nekorance, Jana Mráčka, Olgu Šroubkovou nebo Ivana Vokáče, kteří dnes bezesporu patří mezi špičku interpretů české klasické hudby.
Festival navíc dává impulzy k tvorbě nových kompozic – na objednávku vznikají skladby soudobých autorů, jejichž premiéra se uskuteční na některém z festivalových koncertů.
O kvalitě a renomé Festivalu F. L. Věka svědčí podpora Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Královéhradeckého kraje, města Dobrušky i dalších měst a obcí regionu.
Stálým partnerem se stala firma Servisbal Obaly s.r.o., konání podpořili mnozí jednotlivci a společnosti.
Pořadatelé si váží každého, kdo jakýmkoliv způsobem přispěje k úspěchu festivalu, v neposlední řadě také osmi desítek dlouholetých abonentů.