Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2011

Vítejte na webových stránkách
Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2012
V roce 2012 Vám opět nabídneme koncerty s pestrou
dramaturgií a špičkovými sólisty.

Dobruška – Opočno – Nové Město nad Metují
To jsou města, která budou ve svých historických prostorách
hostit koncerty festivalu F. L. Věka.


Mezinárodní hudební festival F. L. Věka je významnou kulturní akcí celého regionu. Díky názvu festivalu si připomínáme osobnost Františka Vladislava Heka (1769 - 1847), dobrušského rodáka, vlastence a hudebního skladatele, kterému se dostalo lekcí i od Wolfganga Amadea Mozarta. Hekovu autobiografii použil Alois Jirásek ve slavném románu F. L. Věk, který zfilmovala Česká televize.

Festival se těší velkému zájmu, pozvání přijali zahraniční interpreti a záštitu převzala řada osobností ze světa kultury i politiky. Cílem festivalu je zkvalitnit koncerty klasické hudby po stránce organizace i propagace, zvát špičkové hudebníky
a v neposlední řadě také dávat impulzy k tvorbě nových kompozicí. Každý rok vznikne na objednávku festivalu skladba soudobého autora, jejíž premiéra se uskuteční na některém z festivalových koncertů. Každoročně bude také udělována
Cena MHF F. L. Věka za činnost v oblasti kultury.

Information     » »

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova