Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2019

Cena MHF F. L. Věka

Cena Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka

Posláním projektu je ocenění osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o kulturu regionu. Cena MHF F. L. Věka může být udělena i významným osobnostem ze světa kultury, které pocházejí z východočeského regionu. Ocenění je udělováno každý rok na některém z koncertů festivalu, o udělení rozhoduje Festivalový výbor MHF F. L. Věka, nominace může zasílat i široká veřejnost.

Cena MHF F. L. Věka 2011

Luboš Sluka (*1928 v Opočně) je významný český skladatel. Absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění, působil také v několika prestižních funkcích – byl dramaturgem Československé televize, šéfredaktorem Pantonu nebo předsedou Asociace hudebních umělců a vědců. Od roku 1994 je členem Pondělníků. Aktivně se podílí se na kulturním životě Opočna i regionu, pro první ročník festivalu F. L. Věka napsal novou skladbu na téma jedné z největších dochovaných skladeb Františka Vladislava Heka, kterou je Missa Pastoralis. Luboš Sluka převzal ocenění 23. října 2011 z rukou senátor Parlamentu ČR JUDr. Miroslava Antla.

Cena MHF F. L. Věka 2012

Doc. Václav Rabas (*1933), varhanní virtuóz, zakládající ředitel Konzervatoře Pardubice a profesor Hudební fakulty AMU v Praze, se významným způsobem zasloužil o kulturu a školství ve východních Čechách. Stál u zrodu Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové i Konzervatoře v Pardubicích, na kterou přivedl celou řadu špičkových pedagogů, kteří měli v té době zákaz činnosti. Za jeho řízení se pardubická konzervatoř zařadila mezi špičkové umělecké školy a mnozí její absolventi jsou dnes na špici ve svém oboru. Jako vítěz první Mezinárodní varhanní soutěže Pražské jaro pravidelně účinkoval s Českou filharmonií i na zahraničních hudebních festivalech, kde mimo jiné interpretoval skladby českých autorů od baroka (F. X. Brixi, B. M. Černohorský) až po soudobou hudbu (K. Slavický, M. Kabeláč, O. Mácha, L. Fišer, P. Eben, L. Sluka a další) často i přes zákaz jejich uvádění. Václavu Rabasovi předala ocenění senátorka Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská v neděli 30. září 2012 na zahajovacím koncertě festivalu.

Cena MHF F. L. Věka 2013

Ivo Kašpar, předseda Kruhu přátel hudby Opočenská beseda, se zasloužil o znovuoživení tradice koncertů a dalších kulturních akcí v Opočně. V rámci cyklu Opočno hudební uvedl od roku 1992 stovky koncertů špičkových umělců i mladých talentovaných interpretů. Pod jeho vedením Opočenská beseda navázala na činnost Občanské besedy, která byla založena roku 1863, tedy před 150 lety.

Cena MHF F. L. Věka 2013 za neobyčejný přínos regionu v oblasti kultury bude předána v rámci zahajovacího koncertu festivalu v neděli 29. září 2013 v kostele sv. Václava v Dobrušce.

Cena MHF F. L. Věka 2014

Vlastimil Železník (* 16. 12. 1930 v Dobrušce) je významný dobrušský rodák, trumpetista, pedagog a skladatel. Absolvoval slepeckou Konzervatoř Jana Deyla, účinkoval i se Symfonickým orchestrem AUS Víta Nejedlého, který řídil Jiří Bělohlávek. Pedagogicky působil v Lidové škole umění v Dobrušce, jeho skladby vydal tiskem Svaz hudebníků v Praze, ve slepeckém písmu vyšly jeho fanfáry pro čtyři trubky. Účinkoval na stovkách koncertů včetně turné po Švédsku. Založil Dobrušské žesťové sdružení a ve svém archivu nashromáždil spoustu cenných materiálů. Vychoval přes 130 žáků, z toho 100 hráčů na trubku a lesní roh.

Cena MHF F. L. Věka 2015

Jaroslav Šaroun (*22. 7. 1943), dobrušský rodák, který se významným způsobem zasloužil o kulturu v regionu, studoval mimo jiné u uznávaného Miloslava Kabeláče, absolvoval Hudební fakultu AMU a v roce 1999 byl tamtéž jmenován vysokoškolským profesorem. Spolupracoval s mnoha orchestry, zejména Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. V roce 1976 ho Václav Neumann přivedl do České filharmonie, kde se po roce 1990 stal jako hráč klávesových nástrojů řádným členem a působil zde neuvěřitelných třicet šest sezón. Pracoval s mnoha vynikajícími dirigenty, mezi nimiž nechyběli například Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Eliahu Inbal, Manfred Honneck, Christoph Eschenbach a další. Ve světě je klavírista znám především jako korepetitor významných pěvců, za všechny jmenujme mezzosopranistku Dagmar Peckovou, kterou doprovázel i na koncertě v rámci MHF F. L. Věka 2013. V rodné Dobrušce v nedávné době podporoval zmapování tvorby dalšího významného rodáka, skladatele Radima Drejsla a následně účinkoval na koncertech připomínajících jeho osud.

Jaroslav Šaroun převzal Cenu MHF F. L. Věka v rámci koncertu, který se uskutečnil 18. října 2015 v Husově sboru v Dobrušce. Symbolicky se tak vrátil do míst, kam jako dítě chodil cvičit na varhany během svých prázdninových pobytů u prarodičů v době, kdy už žil mimo své rodné město.

Cena MHF F. L. Věka 2016

Varhaník Václav Uhlíř (nar. 1954) absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze u prof. Milana Šlechty. Dnes je pedagogem na Konzervatoři v Pardubicích, dále varhaníkem a sbormistrem na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové a diecézním organologem na biskupství v Hradci Králové. Kromě svých koncertních a pedagogických aktivit se dlouhá léta věnoval dokumentaci a propagaci varhan nejen v regionu východních Čech. Dokladem je obsáhlá a reprezentativní publikace s názvem Varhany královéhradecké diecéze, z které může již téměř deset let čerpat nejen odborná veřejnost. Tato kniha je často citována v diplomových pracích a stala se významným a respektovaným zdrojem informací pro milovníky varhan a památek v celé České republice.

Cenu MHF F. L. Věka převzal dne 14. října 2016 z rukou mecenášky festivalu Zdeňky Seidelové v rámci koncertu v Husově sboru v Dobrušce, na kterém zněly varhany z roku 1904, k jejichž záchraně dal impuls právě festival F. L. Věka.

Cena MHF F. L. Věka 2017

Ing. Jindřich Bradna (*1932), předseda Komorní hudby Náchod, je od roku 1959 členem Komorní hudby Náchod, jejímž byl dlouholetým a aktivním předsedou. Uspořádal koncerty s řadou vynikajících hudebníků a souborů. Přestože v jiných městech kluby přátel komorní hudby často zanikaly, v Náchodě i díky Ing. Bradnovi vzkvétal. Mimo pořádání cyklů komorních koncertů se podílel na vzniku několika odborných publikací a byl také kurátorem výstavy mapující 90 let skautingu v Náchodě.

Ing. Jindřichu Bradnovi předali Cenu MHF F. L. Věka vicepremiér Pavel Bělobrádek a starosta Náchoda a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Jan Birke před zahajovacím koncertem VII. ročníku dne 3. září 2017 v kostele sv. Václava v Dobrušce.

Cena MHF F. L. Věka 2018

Pavel Kováříček, velký kulturní a hudební patriot. Úctyhodných třicet pět let (1981–2017) stál jako ředitel v čele ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Díky jeho iniciativě byla zakoupena také mimořádně kvalitní kopie dvoumanuálového historického cembala z dílny Františka Vyhnálka. Pavel Kováříček převzal cenu festivalu v neděli 16. září 2018 v kostele sv. Václava v Dobrušce před slavnostním zahajovacím koncertem osmého ročníku, na němž vystoupila Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Markem Štilcem a chlapecký sbor Boni Pueri.

Cenu předávali Petr Lžíčař, starosta Dobrušky a poslanec PSP Pavel Bělobrádek.

Cena MHF F. L. Věka 2019

Cena Festivalu F. L. Věka bude poprvé udělena dvojici osobností

Již podeváté udělí festivalový výbor Cenu Festivalu F. L. Věka, kterou získávají osobnosti, jež se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o kulturu v regionu.

Irena a Jaroslav Rybáčkovi více než 20 let učí na ZUŠ B. Smetany v Novém Městě nad Metují hře na housle, violu, violoncello, komorní a orchestrální hru. V hudební škole také vedou smyčcový orchestr Archi con Brio, který získal 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ a Mimořádné ocenění České filharmonie. Od roku 1998 jsou hybnou silou Novoměstského orchestru, který se v roce 2011 přejmenoval na Novoměstskou filharmonii, v níž působí jako manažeři, dramaturgové, umělecká vedoucí a dirigent. Nofi patří mezi špičková amatérská tělesa svého druhu. V posledních letech se orchestr úspěšně zúčastnil několika prestižních zahraničních soutěžních přehlídek i festivalů, na kterých získal řadu prvních cen, včetně titulů absolutních laureátů soutěží a podnikl koncertní turné po Itálii, Belgii, Španělsku, Lotyšsku, Chorvatsku, Slovensku, Rakousku, Maďarsku a Francii. Orchestr nahrál také dvě CD – Tance a Filmové melodie. Mimo to spolupracuje s významnými sólisty, např. na jaře 2019 doprovázela Nofi proslulého klavírního virtuosa Lukáše Vondráčka. Vice na www.nofi.cz

Předání Ceny Festivalu F. L. Věka

Předání ceny bude součástí slavnostního zahájení IX. ročníku Festivalu F. L. Věka, které se uskuteční v neděli 15. září v kostele sv. Václava v Dobrušce a na němž vystoupí Komorní filharmonie Pardubice s klavíristou Lukášem Klánským v roli dirigenta a vynikající houslista Jan Mráček. Irena a Jaroslav Rybáčkovi se tak zařadí po bok skladatele Luboše Sluky, doc. Václava Rabase, klavíristy Jaroslava Šarouna nebo dlouholetého ředitele ZUŠ Rychnov nad Kněžnou Pavla Kováříčka. Gratulujeme!

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova